Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad

maandag 29 januari 2024

19:30 - 22:30
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
O.G. Prinsen
Toelichting

De vergadering wordt gehouden in de raadzaal van het raadhuis, Dorpsstraat 1 in Heerde, en kan bijgewoond worden door belangstellenden.
De vergadering kunt u ook rechtstreeks volgen via internet onder het kopje 'Agenda'. U vindt op de dag van de vergadering de video onder het kopje ‘Uitzending’ hieronder. Vanaf 19:30 uur kunt u de video starten. Het is ook mogelijk om uitzendingen van raads- en commissievergaderingen achteraf geheel of gedeeltelijk te bekijken.

Uitzending

Agendapunten

 1. 10.A

 2. 10.B

 3. 10.C

  2023-87 Besluit planologische medewerking Oenerweg 14a en 16
  2023-88 Besluit planologische medewerking Kerkstraat tussen 11 en 13 te Veessen
  2023-89 Besluit planologische medewerking ontwerpbestemmingsplan Veesser Enkweg en Zijmarseweg, Veessen
  2023-90 Besluit planologische medewerking Wilhelminalaan 59, Heerde
  2023-91 Instellen meldpunt Wet goed verhuurderschap
  2023-92 Planologische medewerking Elburgerweg 19 – 19-1 Heerde
  2023-93 Positieve grondhouding 14 recreatiewoningen op ‘De buitenplaats Kamperklippen’ te Heerde
  2023-94 Koersbepaling afval- en grondstoffeninzameling
  2023-95 Stand van Zaken MFA Wapenveld
  2023-96 Heerde 850 jaar voor de inwoners door de inwoners
  2023-97 Grondhouding Oenerweg 38 Heerde
  2023-98 Verlening Pilot ‘Kleinschalige JeugdzorgPlus’ van Pactum en verhoging tarieven van vier aanbieders jeugdhulp 2024
  2023-99 Algemeen aanwijzingsbesluit 2023
  2023-100 Opvang vluchtelingen en deelbijdrage aan plan van aanpak PRT Migratie en integratie
  2023-101 Grondhouding Functieverandering Wapenvelder Kerkweg 24B
  2024-01 Grondhouding realiseren appartementen Dorpsstraat 38
  2024-02 Grondhouding realiseren levensloopbestendige woning Mr. Jan van Doesburgstraat
  2024-03 Voortgang Nieuwbouw de Lichtbron
  2024-04 Uitbreiding opvanglocatie Groot Stokkert
  2024-05 Samenwerkingsagenda Kop van de Veluwe
  2024-06 Zon op land
 4. 12
  Sluiting